Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Eindejaarsactie

De vzw Belgische Keurslagers, organiseert een actie waarbij de consument de mogelijkheid heeft om een hoofdprijs te winnen.

Voorwaarden

 • De looptijd van de actie: 1 december 2022 t.e.m. 6 januari 2023. De looptijd van de actie kan afwijken van voorgaande zolang de voorraad strekt.
 • Deelnemen aan de actie kan enkel bij de deelnemende Keurslagers.
 • Bij aankoop van € 20,00 ontvangt de consument een deelnemingsformulier.
 • Op dit formulier staat een unieke code.
 • Surf naar wedstrijd.keurslager.be, vul je gegevens samen met de unieke code in en beantwoord de prijsvragen.

De te winnen prijs is: Een jaar lang gratis je aankopen (52 cheques van € 50,00)

 • Het aantal deelnames is onbeperkt en elke consument kan meerdere malen deelnemen aan de actie zolang de voorraad strekt. Deelnemen kan enkel met een geldige unieke code.
 • De deelnemingsformulieren online dienen volledig ingevuld te worden. Niet of gedeeltelijke ingevulde formulieren geven aanleiding tot uitsluiting van de wedstrijd.   
 • De gewonnen prijs is niet inwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden.
 • Elke deelnemende Keurslager behoudt zich het recht voor om bij onregelmatigheden, consumenten uit te sluiten.
 • Over de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • De deelnemers verklaren zich automatisch akkoord met dit wedstrijdreglement.
 • Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatie.

 

Règlement 

L'asbl Belgische Keurslagers, organise une action où le consommateur a la possibilité de gagner un grand prix.

Conditions

 • Durée de l'action : du 1/12/2022 au 06/01/2023. La durée de l’action, telle que mentionnée ci-avant, dépend toutefois de la limite des stock disponibles.
 • La participation à la campagne n'est possible que dans les Bouchers Élites participants.
 • Pour un achat de € 20,00, le consommateur reçoit un formulaire de participation pourvu d’un code unique.
 • Surfez sur wedstrijd.keurslager.be, saisissez vos coordonnées ainsi que votre code unique, et répondez aux questions du concours.
 • Le prix à gagner est: 52 vouchers de € 50,00.
 • Le nombre de participations est illimité, mais dépend toutefois de la limite des stocks disponibles. Il n’est possible de participer au concours que par le biais d’un code unique valable.
 • Les formulaires de participation en ligne doivent être entièrement remplis. Les formulaires n’ayant pas été entièrement remplis entraînent l’exclusion du concours.  
 • Le prix gagné ne peut pas être échangé, ni converti en espèces.
 • Chaque Keurslager participant se réserve le droit d'exclure des consommateurs en cas d'irrégularités.
 • Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.
 • Les participants marquent automatiquement leur accord avec le présent règlement du concours.
 • Les erreurs d'impression, d'orthographe, de composition, techniques ou autres ne peuvent être invoquées pour justifier une obligation quelconque de la part de l'organisation.